Beleid

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich happy voelt binnen onze kinderopvang. 

Daarvoor hebben we een aantal uitgangspunten:

Gezellige huiselijkheid
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich bij ons thuis voelt. We houden de groepen klein zodat ieder kind de aandacht en liefde kan krijgen van onze leidsters. Op elke groep gaan we uit van twee vaste leidsters zodat de kinderen met hen een band op kunnen bouwen. 


Individuele ontwikkeling en groepsproces
In onze opvang staat het groepsproces centraal. Jongere kinderen leren van oudere kinderen en leren sociale en emotionele vaardigheden.
Ieder kind is uniek en wordt gestimuleerd tot zelfstandigheid met oog voor de ontwikkeling dat het kind doormaakt. We houden daarbij wel rekening met het tempo van elk kind. 


Structuur en veiligheid
Veiligheid op de groep is belangrijk. We houden een vaste structuur in de dag aan waarmee rituelen, ritme en regels de ruimte krijgen. Dit biedt veiligheid voor het kind.

Voor het overdragen van normen en waarden geven we zelf het goede voorbeeld. Het kan zijn dat er andere normen en waarden worden gehanteerd dan bij het gezin thuis. Belangrijk is dan om over de verschillen in gesprek te gaan en afspraken te maken. Uitgangspunt is respect te hebben voor elkaar.


In het pedagogisch beleidsplan kun je meer lezen over onze visie en werkwijze.


Inspectierapporten

We worden periodiek gecontroleerd door de GGD. 

Hieronder vind je de laatste rapporten die voor onze locaties van toepassing zijn. 


Inspectierapport KDV 2020 Tolbert

Inspectierapport BSO 2020 Tolbert